06.11.2015

 

Participarea la sesiunea Uniunii Internaționale pentru Protecția Soiurilor de Plante (UPOV)

În perioada 26 – 29 octombrie 2015 la Sediul UPOV, Geneva, Elveția și-au desfășurat lucrările ședințele Comitetului Administrativ și Juridic (CAJ), Comitetului Consultativ (CC) și Consiliului UPOV.

În cadrul sesiunii au participat reprezentanții a 45 de țări membre a UPOV, printre care și Republica Moldova, Observatori din 4 țări, și 8 Organizații Mondiale.

Sesiunea a examinat diverse probleme, cum ar fi:

  • Aderarea a noi Țări la Actul 1991 al Convenției UPOV :
  • 24 august, 2015 Muntenegru a depus instrumentul de aderare a devenit a  șaptezeci și treilea membru al Uniunii;
  • 22 octombrie, 2015, Republica Unită Tanzania au depus instrumentele de aderare și va deveni al șaptezeci și patrulea membru Uniunii;
  • Chestiuni ce țin de nulitatea dreptului amelioratorului în temeiul Convenției UPOV (Revizuire) UPOV / EXN / NUL;
  • Notele explicative privind protecția provizorie în conformitate cu Convenția UPOV (revizuire) UPOV / EXN / PRP;
  • Note explicative privind Anularea amelioratorului dreapta în conformitate cu Convenția UPOV (revizuire) UPOV / EXN / CAN s.a.;

Cele mai marcante probleme analizate și discutate au fost:

Proiect al  Formularului  de cerere electronic 

Comitetul consultativ a demonstrat un formular prototip de cerere electronică Versiunea 1 (PV1), majoritatea delegaților au fost de acord cu formularul de cerere electronic că este binevenit  pentru transferul de date de la amelioratori la oficiile PVP participante.

Scopul prototipului versiunea 2 (PV2) va fi de a demonstra valabilitatea sistemului, adică adăugarea de culturi ulterioare, limbi și PVP birouri ,și de asemenea, pentru a demonstra fezabilitatea punerii în aplicare de către Birourile PVP, a prototipului  care urmează a fi testat în câteva țări membre, cu scopul de a evalua  eficacitatea acestuia. Obiecții asupra acestui sistem au avut federația Rusă, Bolivia și alte țări care, consideră că sistemul va afecta procesul de examinare a cererii în cadrul sistemului național. Discuții fierbinți au demarat și în partea ce ține de soiurile esențial derivate.

Soiurile esențial derivate  UPOV/EXN/EDV/2 Draft 6 

Modul de redactare a articolului 14 alineatul (5) litera (b) (i) explică faptul că soiurile esențial derivate pot fi predominant derivate dintr-un soi care el însuși este derivat predominant din soiul inițial, indicând astfel că soiurile esențial derivate pot fi obținute, în mod direct sau indirect, din "soiul inițial".

În scopul examinării practicii diferitor State s-a decis de a pregăti pentru luna octombrie 2016 un seminar la acest subiect.

În continuare au fost examinate un șir de documente ce țin de procesul de testare a soiurilor de plante, completare și folosire a bazelor de date electronice a  Genie și Pluto.

Consiliul a aprobat raportul Secretarului general privind activitatea Biroului UPOV și raporturile financiare ale uniunii.

Ședințele Comitetului Administrativ și Juridic (CAJ), Comitetului Consultativ (CC) și Consiliului UPOV, s-au finalizat cu alegerea Președintelui a Consiliului UPOV și a vicepreședintelui și aprobarea calendarului reuniunilor, pentru următoarele întâlniri. 

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux