Anunț

Comunicat informativ

    Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante anunţă pentru data de 17 august 2016, ora 10.00, pe adresa mun. Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 162, et.2, bir.212 desfăşurarea licitaţiei repetate “cu strigare” de vînzare a metalului feros:

Locul amplasării Cantitatea Preţ iniţial  (lei)
Băcioi, Chișinău 8 035 kg 12 052,50
Grigorievca, Căușeni 3 450 kg 5 175,00
Zîrnești, Cahul 9 460 kg 14 190,00
Vîsoca, Soroca 19 440 kg 29 160,00
Pelenia, Drochia 1 520 kg 2 280,00
Nimereuca, Soroca 920 kg 1 380,00
Cobusca, Anenii Noi 1 060 kg 1 590,00

      Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta cel tîrziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei următoarele documente: cererea de participare, copia buletinului de identitate pentru persoane fizice, pentru persoanele juridice-copia certificatului de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat privind administratorul, procură, în cazul participării prin reprezentant, actele ce confirmă achitarea taxei de participare- 1000 lei şi acontului-10% din preţul iniţial al bunului expus la licitaţie la contul MD12TRPAAA142310A00902AA, c/f 1006601003854, TREZMD2X.

Relaţii la telefon: (022)211-308, (022)210-455

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux