Comisia Metodică

În perioada de 8 – 10 noiembrie 2017 sau efectuat vizite de lucru pentru aprecierea experiențelor culturilor de toamnă la centrele și  sectoarele  Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante. În componența Comisiei au intrat specialiști din cadrul comisiei de stat, instituțiilor științifice și a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

În centrele și sectoarele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante în anul agricol 2017 – 2018 se testează la valoare culturală și de utilizare (VCU) circa 48 - soiuri de grâu de toamnă, 2 – soiuri de grâu durum, 1 – soi de grâu spelta, 12 – soiuri de orz de toamnă, 3 – soiuri de triticale și 31 – soiuri de rapiță de toamnă.

La distinctivitate, uniformitate și stabilitate (DUS) se testează,  10 – soiuri de grâu de toamnă, 2 – soiuri de orz de toamnă, 2 – soiuri de triticale 2 – soiuri grâu  durum.

Din  soiurile testate 29 la sută sunt de proveniență autohtonă și 71 la sută din străinătate, inclusiv 78 la sută din Comunitatea Europeană.

Aprecierea rezultatelor a fost efectuată public cu atribuirea notelor pentru fiecare indice. Comisia metodică a atras atenție la erorile comise în experiențe și a propus soluții pentru lichidarea lor. 

Foto

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux