Grâu durum de toamnă

Hordeiforme 340

Soiul de grâu durum Hordeiforme 340 este creat de către Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor, Republica Moldova.

Caractere  morfologice. Soiul face parte din varietatea Hordeiforme. Spicul de mărime medie  cu o lungime de 9,2 cm are formă cilindric de o culoare roșie. Bobul are o culoare alb – gălbui, masa 1000  de boabe este de 52,1 g, cu o perioadă de vegetație de 239 zile.

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul posedă rezistență la secetă și iernare, se caracterizează printr-o înaltă rezistență la boli (făinare, rugina brună și galbenă, putregaiul rădăcinii, mălura). Este rezistent la cădere.

Capacitatea de producție. Soiul de grâu durum Hordeiforme 340 a realizat în perioada de testare o producție medie de 4,68 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriu Republicii Moldova.

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux