Orz de primăvară

Beatrix

Soiul a fost creat la compania Nordsaat Saatzucht GmbH, Germania.

Caractere morfologice. Portul plantelor la infrăţire este intermediară spre semiculcată. Perozitatea tecii frunzei bazale este absentă. Coloraţia antocianică a urechiuşelor frunzei steag este foarte puternică. Este un soi cu precocitatea medie. Intensitatea coloraţiei antocianice a varfurilor aristelor este medie spre puternică. Portul spicului este orizontal. Talia plantelor este scurtă. Spicul are două rînduri, forma conică cu marginile paralele, densitatea spicului este laxă spre medie, de lungime medie. Aristele au lungimea medie. Bobul este îmbrăcat. Aleurona bobului este albicioasă. Tipul de dezvoltare este de primăvară.

Însuşiri morfo-fiziologice. Soiul are masa a 1000 de boabe de 45-47 g şi masa hectolitrică de 69 kg. Soiul are rezistenţă bună la cădere, scuturare şi secetă. Este mediu rezistent la făinare, rugina brună şi arsura frunzelor şi rezistent la septorioza frunzelor.

Însuşiri de calitate. Conţinutul de proteină scăzut.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat în medie, în 3 ani de testare, o producţie de 3,66 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 5,42 t/ha în anul 2014 la Centrul Vîsoca. Soiul este înregistrat pentru cultivare în zona de Nord a republicii.

 

Tazio

Soiul a fost creat la compania Guerresi Sementi srl, Italia.

Caractere morfologice. Portul plantelor la infrăţire este semiculcată. Talia plantelor este scurtă. Perozitatea tecii frunzei bazale este absentă. Coloraţia antocianică a urechiuşelor frunzei steag este puternică. Spicul are două rînduri, de tip aristat. Dentiția nervurilor laterale la ariste este totală. Portul spicului este foarte curbat. Bobul este alungit și îmbrăcat. Este un soi cu precocitatea semitardivă. Tipul de dezvoltare este alternativ.

Însuşiri morfo-fiziologice. Soiul are masa a 1000 de boabe de 40-45 g şi masa hectolitrică de 56 kg. Soiul are rezistenţă bună la cădere, scuturare şi secetă. Este mediu rezistent la făinare, arsura frunzelor şi rugina brună.

Însuşiri de calitate. Conţinutul de proteină scăzut.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat în medie, în primul an de testare ca cultură de primăvară, o producţie de 4,58 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 5,70 t/ha în anul 2015 la Centrul Băcioi. În experiența culturilor de toamnă soiul a realizat în medie, în doi ani de testare, o producție de 5,22 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 6,09 t/ha în anul 2014 la Centrul Vîsoca.  Soiul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Xanadu

Soiul a fost creat la compania Nordsaat Saatzucht GmbH, Germania.

Caractere morfologice. Portul plantelor la infrăţire este intermediară spre semiculcată. Perozitatea tecii frunzei bazale este absentă. Coloraţia antocianică a

urechiuşelor frunzei steag este puternică spre foarte puternică. Este un soi cu precocitatea medie. Intensitatea coloraţiei antocianice a varfurilor aristelor este medie spre puternică. Portul spicului este orizontal. Talia plantelor este scurtă. Spicul are două randuri, forma conică cu marginile paralele, densitatea spicului este laxă spre medie, de lungime medie. Aristele au lungimea medie. Bobul este imbrăcat. Aleurona bobului este albicioasă. Tipul de dezvoltare este de primăvară.

Însuşiri morfo-fiziologice. Soiul are masa a 1000 de boabe de 45-56 g şi masa hectolitrică de 68 kg. Soiul are rezistenţă bună la cădere, scuturare şi secetă. Este mediu rezistent la făinare şi arsura frunzelor şi rezistent la rugina brună și septorioza frunzelor.

Însuşiri de calitate. Conţinutul de proteină scăzut.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat în medie, în 3 ani de testare, o producţie de 3,69 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 5,26 t/ha în anul 2014 la Centrul Vîsoca. Soiul este înregistrat pentru cultivare în zona de Nord a republicii.

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux