Portaltoi pomicol

(Cydonia oblonga Mill.)

Kwee Adams

Este un portaltoi semi-pitic pentru gutui și păr, de origine olandeză. Acest portaltoi poate ajunge la înălțimea de 2,4-3 m. Rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii. Este moderat sensibil la arsurile bacteriene, la boli și dăunători. În condițiile de testare a fost altoit cu soiurile de păr Abate Fetel și Conference unde a manifestat o compatibilitate bună. Intră pe rod în anul III. Acest portaltoi este recomandat pentru plantații intensive și prezintă interes pentru înființarea plantațiilor sănătoase cu un sistem radicular compact.

(Prunus domestica L.)

St. Julien A

Este un portaltoi semi-viguros pentru prună, piersic, cais, de origine olandeză. Acest portaltoi poate ajunge la înălțimea de 3-3,6 m. Rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii, la boli și dăunători. În condițiile de testare a fost altoit cu soiul de prun Stanley unde a manifestat o compatibilitate bună. Intră pe rod în anul III. Acest portaltoi este recomandat pentru plantații intensive și prezintă interes pentru înființarea plantațiilor sănătoase cu un sistem radicular compact.

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux