Porumb

MAS 25F

Hibridul simplu MAS 25F a fost creat la compania Maisadour Semences, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția moderat recurbată. Mătasea este slab colorată antocianic. Talia plantelor este medie. Știuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie și a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,67 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 8,40 t/ha la Centrul Vîsoca. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Axxys

Hibridul simplu Axxys a fost creat la compania RAGT 2n, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este foarte mic spre mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă. Talia plantelor este foarte înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică spre foarte puternică.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie și a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în trei ani de testare (2014-2016), o producție de boabe de circa 6,56 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 11,52 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe zona de Sud a republicii.

GS 240

Hibridul triliniar GS 240 a fost creat la compania Gabonakutato Nonprofit KFT, Ungaria.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mediu și au poziția moderat recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă spre foarte slabă. Talia plantelor este medie. Știuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie și a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul are toleranță medie la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în trei ani de testare (2014-2016), o producție de boabe de circa 6,31 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 11,61 t/ha în anul 2015 la Centrul Vîsoca. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe zona de Nord a republicii.

LG30315

Hibridul simplu LG30315 a fost creat la compania Limagrain Europe, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția rectilinie. Colorația antocianică a mătasei este prezentă. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este de lungime medie. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă spre oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie și a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în trei ani de testare (2014-2016), o producție de boabe de circa 6,84 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 11,05 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

P8567

Hibridul simplu P8567 a fost creat la Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie. Știuletele este de lungime medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful de culoare galbenă spre oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie și a mătăsitului timpurie. Hibridul are toleranță medie la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în trei ani de testare (2014-2016), o producție de boabe de circa 7,26 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 12,40 t/ha în anul 2014 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe zonele de Centru și Sud a republicii.

P9486

Hibridul simplu P9486 a fost creat la Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este medie. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă spre oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie și a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 7,69 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,39 t/ha la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Porumbeni 305

Hibridul simplu Porumbeni 305 a fost creat la Institutul de Fitotehnie Porumbeni Instituție Publică.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mediu și au poziția rectilinie. Colorația antocianică a mătasei este medie. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este de lungime medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful de culoare roșu-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie și a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în trei ani de testare (2014-2016), o producție de boabe de circa 6,89 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,26 t/ha în anul 2014 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe zona de Sud a republicii.

DKC4541

Hibridul simplu DKC4541 a fost creat la compania Monsanto Technology LLC, USA.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre tardivă și a mătăsitului medie spre tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,36 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 8,53 t/ha la Centrul Vîsoca. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Dobroto

Hibridul simplu Dobroto a fost creat la compania RAGT 2n S.A.S, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este absent sau foarte mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte slabă spre slabă. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este de lungime medie. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă spre medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este tardivă și a mătăsitului tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,59 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 8,71 t/ha la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

P9241

Hibridul simplu P9241 a fost creat la compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este  slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mare. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția puternic recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este foarte înaltă. Știuletele este foarte lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre tardivă și a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 7,20 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,82 t/ha la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

P9537

Hibridul simplu P9537 a fost creat la compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția rectilinie spre ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă. Talia plantelor este medie. Știuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie și a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,92 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,03 t/ha la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

RGT Conexxion

Hibridul simplu RGT Conexxion a fost creat la compania RAGT 2n, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie spre înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă spre medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre tardivă și a mătăsitului medie spre tardivă. Hibridul are toleranță medie la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,34 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 8,55 t/ha la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

RGT Provexx

Hibridul simplu RGT Provexx a fost creat la compania RAGT 2n, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este foarte înaltă. Știuletele este foarte lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie și a mătăsitului medie. Hibridul are toleranță medie la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în doi ani de testare (2015-2016), o producție de boabe de circa 6,46 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 10,49 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

SY Iridium

Hibridul simplu SY Iridium a fost creat la compania Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția rectilinie. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie spre înaltă. Știuletele este de lungime medie. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie și a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în doi ani de testare (2015-2016), o producție de boabe de circa 6,57 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 10,98 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

SY Ulises

Hibridul simplu SY Ulises a fost creat la compania Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este foarte înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip cornos spre cornos-dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie și a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul are toleranță medie la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în doi ani de testare (2015-2016), o producție de boabe de circa 6,45 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 11,34 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

P0074

Hibridul triliniar P0074 a fost creat la compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte slabă. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este de lungime medie. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie și a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în doi ani de testare (2015-2016), o producție de boabe de circa 7,25 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 11,77 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

DKC5068

Hibridul simplu DKC5068 a fost creat la compania Monsanto Technology LLC, SUA.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mediu. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția recurbată. Colorația antocianică a mătasei este medie. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre tardivă și a mătăsitului medie spre tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitardivi.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 7,22 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,81 t/ha la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Grandio

Hibridul simplu Grandio a fost creat la compania RAGT 2n, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă spre slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este absent sau foarte mic spre mic și au poziția absent sau foarte ușor recurbată spre ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă spre slabă. Talia plantelor este scurtă spre medie. Știuletele este de lungime medie spre mare. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă spre medie.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este tardivă și a mătăsitului medie spre tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitardivi.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,80 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,09 t/ha la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

LG3490

Hibridul simplu LG3490 a fost creat la compania Limagrain Europe, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mediu și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este foarte înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este absentă sau foarte slabă.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este tardivă și a mătăsitului tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor tardivi.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,33 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 8,78 t/ha la Centrul Vîsoca. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

LG30500

Hibridul simplu LG30500 a fost creat la compania Limagrain Europe, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă. Talia plantelor este foarte înaltă. Știuletele este de lungime medie. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie și a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor tardivi.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,58 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,30 t/ha la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Shannon

Hibridul simplu Shannon a fost creat la Limagrain Europe, Franța.

Caractere morfologice. Colorația antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului și ramificațiile laterale este mic. Numărul ramificațiilor laterale primare ale paniculului este absent sau foarte mic și au poziția ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este înaltă. Știuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este absentă sau foarte slabă.

Însușiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre tardivă și a mătăsitului medie spre tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arșiță și șiștăvire și este rezistent la cădere și frîngere. Face parte din grupa hibrizilor tardivi.

Capacitate de producție. Hibridul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producție de boabe de circa 6,44 t/ha. Cea mai mare producție realizată a fost de 9,69 t/ha la Centrul Vîsoca. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Adevey

Hibridul simplu Adevey a fost creat la compania Limagrain Europe, Franța.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia uşor recurbată. Mătasea este slab colorată antocianic. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful bobului de culoare galbenă spre oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,61 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 9,18 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

GS 210

Hibridul triliniar GS 210 a fost creat la compania Gabonakutato Nonprofit KFT, Ungaria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă spre foarte slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime mare. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este foarte slabă spre medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie şi a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în doi ani de testare, o producţie de boabe de circa 6,74 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 11,24 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

IDA MGT

Hibridul simplu IDA MGT a fost creat la compania Gabonakutato Nonprofit KFT, Ungaria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă spre foarte slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip cornos spre cornos-dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă spre oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie şi a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,31 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,46 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Klassiks

Hibridul simplu Klassiks a fost creat la compania KWS SAAT SE, Germania.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este foarte slabă spre slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă spre foarte slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful bobului de culoare galbenă spre oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,40 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,77 t/ha în anul 2013 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Porumbeni 264

Hibridul triliniar Porumbeni 264 a fost creat la Institutul de Fitotehnie Porumbeni Instituție Publică.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă spre foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia rectilinie. Colorația antocianică a mătasei este puternică. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este scurt. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă spre oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,29 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,60 t/ha în anul 2013 la Centrele Pelenia și Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Porumbeni 265 MRf

Hibridul triliniar Porumbeni 265 MRf a fost creat la Institutul de Fitotehnie Porumbeni Instituție Publică.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este foarte puternică. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia rectilinie. Colorația antocianică a mătasei este medie. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este mijlociu. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în doi ani de testare, o producţie de boabe de circa 6,60 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,85 t/ha în anul 2014 la Centrul Vîsoca. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Porumbeni 288 MRf

Hibridul triliniar Porumbeni 288 MRf a fost creat la Institutul de Fitotehnie Porumbeni Instituție Publică.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este scurt. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 6,96 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 11,47 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe zonele de Centru și Sud a republicii.

TK 260

Hibridul triliniar TK 260 a fost creat la compania Gabonakutato Nonprofit KFT, Ungaria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie şi a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în doi ani de testare, o producţie de boabe de circa 6,48 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 11,00 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Danubio

Hibridul simplu Danubio a fost creat la compania SAATBAU LINZ eGen, Austria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă spre foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic spre mediu şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este medie spre puternică. Talia plantelor este medie spre mare. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip cornos, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă spre medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,42 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,14 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

DKC4522

Hibridul simplu DKC4522 a fost creat la compania Monsanto Technology LLC, SUA.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte slabă. Talia plantelor este medie spre mare. Ştiuletele este de lungime medie spre mare. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 8,02 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 12,87 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

DKC4795

Hibridul simplu DKC4795 a fost creat la compania Monsanto Technology LLC, SUA.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia rectiliniu spre uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime medie spre mare. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,80 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,15 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

 ES Brillant

Hibridul triliniar ES Brillant a fost creat la compania Euralis Semences, Franța.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este de lungime medie spre mare. Bobul este de tip cornos-dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,72 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,17 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

ES Method

Hibridul simplu ES Method a fost creat la compania Euralis Semences, Franța.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este medie. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,86 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,45 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

GW8001

Hibridul simplu GW8001 a fost creat la compania Golden West Seed Bulgaria Ltd, Bulgaria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte puternică. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în doi ani de testare, o producţie de boabe de circa 6,95 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 11,25 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

GW9003

Hibridul simplu GW9003 a fost creat la compania Golden West Seed Bulgaria Ltd, Bulgaria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă spre foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte puternică. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie şi a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în doi ani de testare, o producţie de boabe de circa 6,87 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 12,02 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

 ISH 303

Hibridul simplu ISH 303 a fost creat la compania Agroalimentare Sud S.p.A., Italia.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime scurtă spre medie. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,51 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,31 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare  în zonele de Centru și Sud a republicii.

LG30389

Hibridul simplu LG30389 a fost creat la compania Limagrain Europe, Franța.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 8,01 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,46 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

MAS 30K

Hibridul simplu MAS 30K a fost creat la compania Maisadour Semences, Franța.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă spre slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este foarte mic spre mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este de lungime medie spre mare. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,23 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 11,33 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

OS 378

Hibridul simplu OS 378 a fost creat la compania Agricultural Institute Osijek, Croația.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic spre mediu şi au poziţia uşor recurbată spre moderat recurbată. Colorația antocianică a mătasei este puternică. Talia plantelor este medie spre mare. Ştiuletele este de lungime medie spre mare. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,98 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 12,49 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare în zonele de Centru și Sud a republicii.

OSSK 396

Hibridul simplu OSSK 396 a fost creat la compania Agricultural Institute Osijek, Croația.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia foarte uşor recurbată spre ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este puternică. Talia plantelor este medie spre mare. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,84 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,23 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare în zonele de Centru și Sud a republicii.

Porumbeni 324 MRf

Hibridul triliniar Porumbeni 324 MRf a fost creat la Institutul de Fitotehnie Porumbeni Instituție Publică.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este medie. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este scurt. Bobul este de tip intermediar, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,35 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 12,94 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare în zonele de Centru și Sud a republicii.

Sarolta

Hibridul triliniar Sarolta a fost creat la Gabonakutato Nonprofit KFT, Ungaria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă. Talia plantelor este mică. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,19 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 11,19 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Suporto

Hibridul simplu Suporto a fost creat la compania Agroalimentare Sud S.p.A., Italia.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia uşor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,05 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 9,12 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

SY Arioso

Hibridul simplu SY Arioso a fost creat la compania Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia rectiliniu. Colorația antocianică a mătasei este absentă. Talia plantelor este foarte mare. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie spre medie şi a mătăsitului timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,22 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 11,85 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

SY Batanga

Hibridul simplu SY Batanga a fost creat la compania Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia moderat recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este foarte mare. Ştiuletele este foarte lung. Bobul este de tip cornos-dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitimpurii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,94 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 12,89 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Atlas

Hibridul simplu Atlas a fost creat la compania Semillas Fito, S.A., Spania.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este absent sau foarte slabă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în doi ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,03 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,71 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

DKC4025

Hibridul simplu DKC4025 a fost creat la compania Monsanto Technology LLC, SUA.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 7,88 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 12,33 t/ha în anul 2013 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare în zona de Sud a republicii.

Drava 404

Hibridul simplu Drava 404 a fost creat la compania Agricultural Institute Osijek, Croația.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic spre mediu şi au poziţia moderat recurbată. Colorația antocianică a mătasei este foarte puternică. Talia plantelor este medie spre mare. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este foarte puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 8,12 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,74 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare în zonele de Centru și Sud a republicii.

GW0185

Hibridul simplu GW0185 a fost creat la compania Golden West Seed Bulgaria Ltd, Bulgaria.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 8,47 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 15,31 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Kamponi CS

Hibridul simplu Kamponi CS a fost creat la compania Caussade Semences, Franța.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip cornos-dentat, cu vîrful bobului de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,46 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 9,23 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

P9528

Hibridul simplu P9528 a fost creat la compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este mică. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mic şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este medie. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este lung. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 8,46 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 13,25 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

P9721

Hibridul simplu P9721 a fost creat la compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este mare. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre tardivă şi a mătăsitului medie spre tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 8,69 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 15,14 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

SUM 405

Hibridul simplu SUM 405 a fost creat la compania Agroalimentare Sud S.p.A., Italia.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este absentă sau foarte slabă. Talia plantelor este scurtă. Ştiuletele este de lungime scurtă spre medie. Bobul este de tip dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie şi a mătăsitului medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în trei ani de testare, o producţie de boabe de circa 8,17 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 14,66 t/ha în anul 2013 la Centrul Băcioi. Hibridul este înregistrat pentru cultivare în zonele de Centru și Sud a republicii.

Balasco

Hibridul simplu Balasco a fost creat la compania KWS SAAT SE, Germania.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia ușor recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este foarte mare. Ştiuletele este de lungime medie. Bobul este de tip cornos-dentat spre dentat, cu vîrful bobului de culoare galben-oranj. Colorația antocianică a glumelor rahisului este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este tardivă şi a mătăsitului tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitardivi.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,51 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,07 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

 Salardu

Hibridul simplu Salardu a fost creat la compania Semillas Fito S.A., Spania.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare ale paniculului este mediu şi au poziţia puternic recurbată. Colorația antocianică a mătasei este slabă. Talia plantelor este medie. Ştiuletele este scurt. Bobul este de tip cornos-dentat, cu vîrful bobului de culoare galbenă. Colorația antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este tardivă şi a mătăsitului tardivă. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi este rezistent la cădere şi frîngere. Face parte din grupa hibrizilor semitardivi.

Capacitate de producţie. Hibridul a realizat in medie, în primul an de testare, o producţie de boabe de circa 6,10 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,09 t/ha în anul 2015 la Centrul Zîrnești. Hibridul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux