Scoruș (sorb)

Catrin

Soi creat la Grădina Botanică (Institut) a AȘM, Republica Moldova.

Caractere morfologice: Planta are habitusul erect ovoidal globular. Lăstarul de un an de lungime medie, subțire. Floarea mică. Frunza ovată, lucioasă. Fructele ovoide, medii cu un număr mare în umbrelă. Culoarea de fond a epidermei la coacere roșu – maroniu, culoarea de fond a pulpei oranj.

Particularități biologice: Este un arbore de talie înaltă, poate ajunge pînă la 10 m. Se caracterizează prin epoca timpurie de coacere cu un număr mare de flori și fructe. Este rezistent mediu la factorii biotici și abiotici.

Capacitatea de producție: Numărul de fructe variază de la 5-25 unit. într-o inflorescență. Procentul de legare a fructelor a constituit 95-98 %. Mărimea fructelor a variat 10-12 mm, iar masa unui fruct în medie a constituit 1,1 g. Greutatea medie a unui ax fructifer a constituit cca. 18 g.

Utilizare: Este un arbore ornamental, decorativ, cu frunzișul argintiu, cu flori albe și fructe roșietice.

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux