Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante

 anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

La aceste funcții  pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiții:

 

Candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante vor  depune personal sau prin reprezentant ( în bir.1214 Comisiei de Stat – bul. Ștefan cel Mare 180, or. Chișinău), dosarele de concurs care vor conține următoarele documente:

Candidații pot anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă. performanțele profesionale, etc

             

Informații suplimentare la telefonul: 022 210-455

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux