Contactați-ne

Numele, prenumele   Funcția  Tel/fax Adresa electronică
  Mihail Machidon   Președinte Tel. 022-22-03-00  Fax.022-21-15-37   mihail.machidon@cstsp.md     info@cstsp.md
  Gheorghe Ploșniță   Vicepreședinte  știință Tel. 022-21-13-08   gheorghe.plosnita@cstsp.md
  Pavel Sochircă   Vicepreședinte  producere Tel. 022-21-13-08   pavel.sochirca@cstsp.md
  Ruslan Tabacari Cercetător experimentator principal (culturi de cîmp) Tel/fax. 022-21-14-63  ruslan.tabacari@cstsp.md
  Aurelia Trofim   Cercetător experimentator principal (culturi multianuale) Tel/fax. 022-21-14-63  aurelia.trofim@cstsp.md
  Liudmila Mihalachi Cercetător experimentator principal (culturi legumicole) Tel/fax. 022-21-14-63   ludmila.mihalache@cstsp.md
  Mazur Mihail Cercetător experimentator principal (culturi de cîmp) Tel/fax. 022-21-14-63    
 Lidia Dănilă  Contabil șef Tel/fax. 022-21-04-55  lidia.danila@cstsp.md
 Cristina Cojocari  Economist șef Tel/fax. 022-21-04-55  cristina.dadu@cstsp.md
       
 Brăileanu Eugen   Jurist Tel/fax. 022-21-04-55  daniela.porumb@cstsp.md
       
  Chiril Vătămanu   Director centrul Băcioi Tel. 069-11-22-59  
  Eugenia Catlabuga   Director centrul Vîsoca Tel/fax. 0230-52-285  
  Alexei Spînu    Director centrul Grigorievca Tel/fax. 0243-75-024  
  Constantin Pascal   Director centrul Zîrneşti Tel/fax. 0299-59-748  
  Irina Ciornaia    Șef  sectorul Maramonovca Tel. 069-56-22-25  
  Pavel Cernev    Șef sectorul Pelenia Tel. 069-11-55-46  
  Nina Zubco    Șef sectorul Nimereuca Tel. 069-11-88-70  
  Ion Caradjov    Șef sectorul Svetlî Tel. 069-24-42-97  
  Ivan Șeghev    Șef sectorul Tvardița Tel. 068-23-34-66  
 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux