Приказы

 

 

Ordin 97A din 11.12.2023

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 30 noiembrie 2022, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Ordin 58A din 25.08.2023

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din 25 august 202З despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de toamnă.

Ordinul Nr. 101A din 01 decembrie 2022

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 30 noiembrie 2022, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Ordin 100 A din 30.11.2022

În scopul asigurării implementării sistemului de recomandare a soiurilor de plante adecvate pentru Agricultura Ecologică, conforrn Legii nr. 68 din 05.04.2013 despre seminfe, Capitolul III, art. 6 alin. și H.G nr. 43 din 15.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea și admiterea soiurilor in Catalogul Soiurilor, Capitolul IV art. 11 alin. 3

Ordin 65A din 17.08.2022

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din 15august 2020 despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de toamnă.

Ordinul Nr. 99 A din 13 decembrie 2021

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 03 decembrie 2021, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Ordinul Nr. 74 A din 09 august 2021

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din 15august 2020 despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de toamnă.

Ordinul Nr. 103 A din 25 noiembrie 2020

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 25 noiembrie 2020, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Ordinul Nr. 80 A din 21 august 2020

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din 15august 2020 despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de toamnă.

Ordin 83 A din 29.11.2019

Cu privire la completarea și modificarea Ordinului nr 80 A din 15.11.2019

Ordinul nr.80A din 15.11.2019

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 15 noiembrie 2019, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Ordin 20A din 14.01.2019

Cu privire la unele modificări în Catalogul Soiurilor de Plante

Ordin 69 A din 17.12.2018

Cu privire la completarea și modificarea Ordinului nr 66 A din 05.12.2018

Ordinul nr.66A din 05.12.2018

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 05 decembrie 2018, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Ordinul nr. 46 A din 02.08.2018

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din  20 august 2018 despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de toamnă. 

Ordinul nr.60A din 06.12.2017

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 6 decembrie 2017, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

nul Nr. 37 A din 22 august 2017  

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din 5 septembrie 2016 despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de toamnă.

Ordinul nr. 13 A din 9 ianuarie 2017 

Privind unele modificări și completări a Catalogului soiurilor de plante, ediția anului 2017

Ordinul nr. 47 A din 30 noiembrie 2016 

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din 25 noiembrie 2016 despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Ordinul Nr. 33 A din 5 Septembrie 2016  

În conformitate cu Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 “Privind protecția soiurilor de plante” Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante și în baza raportului din 5 septembrie 2016 despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de toamnă.

Ordinul Nr.61 A din 4 decembrie 2015.

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecția soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante  și în baza raportului din  04 decembrie 2015, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.

Приказ №42 от 25 августа 2015 года.

Согласно Закона № 39-XVI от 29.02.2008 «Об охране сортов растений» и Постановления Правительства № 43 от 15.01.2013 об испытании и внесении сортов в Каталог сортов растений и на основе представленного отчета от 25 августа 2015 года по результатам тестирования сортов растений озимых культур.

 
Наш адрес:                                                                 MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Все права защищены      
Разработан Weblux