Ordin nr 83A din 29.11.2019

Cu privire la completarea și modificarea Ordinului nr 80 A din 15.11.2019

Ordin 83 A din 29.11.2019

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux