Invitație la procedura de achiziție Licitație deschisă, privind achiziționarea ,,Combinelor pentru recoltarea cerealelor din testările de concurs,,

Invitație la procedura de achiziție Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598267182243 din 24.08.2020 privind achiziționarea ,,Combinelor pentru recoltarea cerealelor din testările de concurs,,

 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux