Organic Agriculture

Bulletin on organic agriculture in the republic of Moldova

Produsele de uz fitosanitar și fertilizanți permise pentru utilizare în agricultura ecologică

Recommendation   of    varieties  for  organic agriculture  in  the  Republic  of  Moldova

 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux