Organic Agriculture

Ghid metodologic și procedeele agro - tehnologice, utilizate în testarea și recomandarea speciilor și soiurilor culturilor cerealiere de toamnă pentru agricultura ecologică.

RECOMANDĂRI PRIVIND PRODUCEREA DURABILĂ A CULTURILOR ÎN SISTEM ECOLOGIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Yearbook 2020

Winter wheat 

Bulletin on organic agriculture in the republic of Moldova

Produsele de uz fitosanitar și fertilizanți permise pentru utilizare în agricultura ecologică

Recommendation   of    varieties  for  organic agriculture  in  the  Republic  of  Moldova

 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux