Invitație la procedura privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale pentru anul 2021

Invitație la procedura de achiziție prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1609839969799 din 05.01.2021 privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale pentru anul 2021,,

 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux