Ordin 69A din 17.12.2018

Cu privire la completarea și modificarea Ordinului nr 66 A din 05.12.2018

Ordin 69 A din 17.12.2018

 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux