Peas

Abarth

Soiul a fost creat la Limagrain Europe, Franța.

Caractere morfologice. Pigmentarea antocianică a plantei este absentă. Talia plantelor este medie spre înaltă. Frunzișul este de culoare verde. Stipula bine dezvoltată. Pătarea stipulei prezentă, cu o densitate rară spre medie. Lungimea de la ax pînă la primul cîrcel este medie spre mare. Epoca de înflorire este medie. Numărul maxim de flori pe nod 2. Culoarea standardului florii este albă. Lățimea maximală a standardului florii este medie spre mare. Intensitatea ondulării florii la standard este medie. Lățimea sepalei este medie. Forma vîrfului sepalei superioare este ascuțită. Lungimea peduncului de la tulpină la prima floare este scurtă spre medie. Lățimea sepalei este medie. Păstaia este de lungime medie spre mare și lățime medie, cu gradul curbării foarte slab spre slab și forma părții distante concavă. Păstaia la maturizare de culoare verde, cu un număr mediu de boabe de culoare verde deschisă. Forma bobului este neregulată. Forma grăuncioarelor de amidon este simplă. Culoarea cotilidonului este galbenă. Culoarea neagră a hilului absentă.

Însuşiri morfo-fiziologice. Soiul are masa a 1000 de boabe de 230-260 g şi masa hectolitrică de 78 kg. Soiul are rezistenţă medie spre înaltă la cădere și scuturare şi înaltă la secetă. Are rezistență medie la fuzarioză şi ascochitoză.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producţie de 4,76 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 7,57 t/ha la Centrul Băcioi. Soiul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Eso                                                              

Soiul a fost creat la Selgen, a.s., Cehia.

Caractere morfologice. Pigmentarea antocianică a plantei este absentă.                                                                                                                                                                                                                   Talia plantelor este medie spre înaltă. Frunzișul este de culoare verde deschis spre închisă, cu nuanță surie prezentă. Stipula bine dezvoltată, cu forma “urechiușa iepurelui” absentă, de lungime medie spre mare, lățime medie. Pătarea stipulei prezentă, cu o densitate medie. Lungimea de la ax pînă la primul cîrcel este scurtă spre medie. Epoca de înflorire este medie spre tardivă. Numărul maxim de flori pe nod 2-3. Culoarea standardului florii este albă. Lățimea maximală a standardului florii este medie. Intensitatea ondulării florii la standard este foarte slabă spre slabă. Lățimea sepalei este îngustă spre medie. Forma vîrfului sepalei superioare este ascuțită. Lungimea peduncului de la tulpină la prima floare este scurtă spre medie. Păstaia este de lungime scurtă spre medie și lățime îngustă spre medie, cu gradul curbării slab și forma părții distante concavă.  Păstaia la maturizare de culoare verde deschisă, cu un număr mediu de boabe de culoare verde deschisă. Forma bobului este neregulată. Zbîrcirea cotilidonului la bob este absentă. Adîncitura la cotiledon absentă.

Însuşiri morfo-fiziologice. Soiul are masa a 1000 de boabe de 210-250 g şi masa hectolitrică de 80 kg. Soiul are rezistenţă înaltă la cădere și scuturare şi medie la secetă. Are rezistență medie la fuzarioză şi ascochitoză.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat în medie, în primul an de testare (2016), o producţie de 3,89 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 5,16 t/ha la Centrul Băcioi. Soiul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

Gambit

Soiul a fost creat la Oseva Eximpo Praha, s.r.o., Cehia.

Caractere morfologice. Pigmentarea antocianică a plantei este absentă. Talia plantelor înaltă. Frunzișul este de culoare verde. Stipula bine dezvoltată, cu forma “urechiușa iepurelui” absentă. Cerozitatea la suprafața stipulei superioare prezentă. Epoca de înflorire este medie. Păstaia este de lungime și lățime medie, cu gradul curbării absent sau foarte slab și forma părții distante ascuțită. Păstaia la maturizare de culoare verde, cu un număr mediu de boabe de culoare verde deschisă. Forma bobului este neregulată. Forma grăuncioarelor de amidon este simplă. Culoarea cotilidonului este galbenă. Culoarea neagră a hilului absentă.

Însuşiri morfo-fiziologice. Soiul are masa a 1000 de boabe de 230-250 g şi masa hectolitrică de 77 kg. Soiul are rezistenţă înaltă la cădere și scuturare şi medie la secetă. Este rezistent la fuzarioză şi ascochitoză.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat în medie, în primul an de testare, o producţie de 1,80 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 2,28 t/ha în anul 2015 la Centrul Băcioi. Soiul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

 

MZ-13-12

Soiul a fost creat la IP ICCC Selecția.

Caractere morfologice. Pigmentarea antocianică a plantei este absentă. Talia plantelor înaltă. Frunzișul este de culoare verde de intensitate medie, cu nuanță surie prezentă. Stipula bine dezvoltată, cu forma “urechiușa iepurelui” absentă, de lungime medie, lată. Cerozitatea la suprafața stipulei superioare prezentă. Lungimea de la ax pînă la primul cîrcel este mare. Epoca de înflorire este medie. Numărul maxim de flori pe nod 1-2. Culoarea standardului florii este alb-verzuie. Lățimea maximală a standardului florii este medie. Intensitatea ondulării florii la standard este absent sau foarte slabă. Lățimea sepalei este medie. Forma vîrfului sepalei superioare este ascuțită. Lungimea peduncului de la tulpină la prima floare este medie. Păstaia este de lungime și lățime medie, cu gradul curbării absent sau foarte slab și forma părții distante ascuțită. Păstaia la maturizare de culoare verde deschisă, cu un număr mediu de boabe de culoare verde deschisă. Forma bobului este neregulată. Zbîrcirea cotilidonului la bob este absentă. Forma grăuncioarelor de amidon este simplă. Culoarea cotilidonului este galbenă. Culoarea neagră a hilului absentă. Adîncitura la cotiledon absentă.

Însuşiri morfo-fiziologice. Soiul are masa a 1000 de boabe de 220-240 g şi masa hectolitrică de 76 kg. Soiul are rezistenţă înaltă la cădere și scuturare şi medie la secetă. Este rezistent la fuzarioză şi ascochitoză.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat în medie, în 3 ani de testare, o producţie de 2,55 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 4,66 t/ha în anul 2013 la Centrul Vîsoca. Soiul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

 
 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux