Sorghum

Arsky

Hibridul simplu de sorg, Arsky, a fost creat la compania Euralis Semences,

Franţa.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a părţii dorsale a primei frunze, a plantulei, este slabă spre medie. Talia plantei este joasă. Paniculul are forma simetrică. Gluma, la înflorit este de culoare verde-galben. Intensitatea coloraţiei antocianice a glumei este foarte slabă spre slabă. Aristarea glumelei este absentă sau foarte slabă. Stigmatele sunt de lungime scurtă spre medie. Compactitatea paniculului (la sfarşitul înfloritului) este medie spre densă. Culoarea glumei, la maturitate, este maro-închis. Cariopsa este de culoare portocalie-roșie. Forma feţei dorsale a bobului este rotundă. Mărimea amprentei germenului este medie spre mare. Textura endospermului este 1/2 sticlos. Culoarea albumenului sticlos este portocalie.

Însuşiri fiziologice. Epoca înfloritului este foarte timpurie. Hibridul este tolerant la secetă şi arşiţă şi este rezistent la cădere şi frîngere.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în medie în trei ani de testare (2014-2016), o producţie de 6,16 t/ha. Cea mai mare producţie realizată a fost de 10,80 t/ha în anul 2016 la Centrul Vîsoca. Soiul este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul republicii.

 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux