Winter barley

JAKUBUS

Soiul de orz de toamnă a fost creat de către compania Nordsaat Saatzucht GmbH, Germania. 
Caractere morfologice. Soiul Jakubus are o talie medie. Spicul are şase rânduri, de culoare albă, lungime medie spre lung. Bobul este îmbrăcat, de o culoare albă. Masa a 1000 de boabe variază în limitele de 50,1-52,8 g. Perioadă de vegetație 266 – 276 de zile. 

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul posedă rezistență bună la iernare, polignire, secetă și arșiță. Resistență la rugina brună (Puccinia recondita), rezistență medie la pătarea reticulată (Helminthosporium teres) și la arsura frunzelor de orz (Rhynchosporium secalis).

Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteină în perioada de testare a constituit 13,3%. Direcția de utilizare: furaj. 

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Jakubus a realizat în perioada de 2 ani de testare (2020 – 2021) o producție medie de 5,72 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

ZOPHIA

Soiul de orz de toamnă a fost creat de către compania Sejet Planteforædling, Danemarca. 

Caractere morfologice. Soiul Zophia are o talie medie. Spic de dimensiune medie, cu două rânduri de culoare galbenă, ariste lungi. Bobul este îmbrăcat, de culoare albă. Masa a 1000 de boabe variază în limitele de 46,3 – 49,2 g. Perioadă de vegetație 265-275 de zile. 

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul posedă rezistență bună la iernare, polignire, secetă și arșiță. Resistență la rugina brună (Puccinia recondita), rezistență medie la pătarea reticulată (Helminthosporium teres) și la arsura frunzelor de orz (Rhynchosporium secalis).

Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteină în perioada de testare a constituit 14,2%. Direcția de utilizare: industria berii și furaj.

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Zophia a realizat în perioada de 2 ani de testare (2020 – 2021), o producție medie de 5,05 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Auriu

Soiul creat de către Institutul de cercetări pentru culturile de cîmp “Selecția”

         Caractere  morfologice.. Soiul Auriu este un soi semiintensiv. Tipul de dezvoltare intermediar. Înălțimea plantei este medie – 90-120 cm. Spicul de culoare galbenă, lungimea spicului este de  7-8 cm. Bobul este de o mărime mijlocie cu o formă semialungită de culoare galbenă ,  masa 1000 de boabe constituie în medie 42,2 g. Perioada de vegetație variază în limitele de 232-252 zile.

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul  posedă rezistență bună la secetă, rezistență sporită la iernare,  are o rezistenta foarte buna la boli.

Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteina în perioada de testare a constituit 12,9 %.

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Auriu a realizat în testare o producție medie de 5,19 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe zona Nord a țării.

Carmina

Soiul creat de către compania Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG.        

Caractere  morfologic. Carmina este un soi de orz de toamnă timpuriu, cu șase rânduri. Înălțimea pantelor este medie 98-105cm, masa 1000 de boabe constituie în medie 54,5 g. Perioada de vegetație variază în limitele de 230-235 zile. Norma de semănat 310-340 boabe m2

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul  posedă rezistență medie la secetă, și cădere, rezistență bună la iernare,  este tolerant făinare și virusul mozaicului galben.

Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteina în perioada de testare a constituit 13,3 %.

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Carmina a realizat în testare o producție medie de 7,04 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriu Republicii Moldova.

Laverda

Soiul creat de către compania Nordsaat Saatzucht GmbH, Germania.

         Caractere  morfologic. Portul plantelor la înfrățire este semiculcat.

Portul spicului este orizontal. Plantele sunt de înălțime medie. Spicul are şase rânduri, are forma cu marginile paralele, este lax spre mediu compact şi este de lungime scurtă spre medie. Lungimea primului segment al rahisului este medie.  Masa 1000 de boabe constituie în medie 49,1 g. Perioada de vegetație variază în limitele de 232-248 zile.

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul  posedă rezistență bună la iernare, cădere, secetă, arșiță. Rezistență la făinare, rugina brună şi sfâșierea frunzelor.

         Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteina în perioada de testare a constituit 12,5 %.

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Laverda a realizat în testare o producție medie de 5,61 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe Zona de Centru și Sud a țării.

Henriette

Soiul creat de către compania Nordsaat Saatzucht GmbH, Germania.

         Caractere  morfologic.

Portul plantelor la înfrățire este semiculcat. Spicul are şase rânduri, are forma cu marginile paralele, și este de o lungime medie spre lung. Bobul este îmbrăcat, de o culoare albă. Masa 1000 de boabe constituie în medie 49,2 g. Perioada de vegetație variază în limitele de 232-248 zile.

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul  posedă rezistență bună la iernare, cădere, secetă, arșiță. Rezistență la făinare, rugina brună şi sfâșierea frunzelor.

         Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteina în perioada de testare a constituit 12,5 %.

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Henriette a realizat în testare o producție medie de 5,66 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriu Republicii Moldova.

Zagoreț

Soiul de orz de toamnă Zagoreț a fost creat de Institutul Agricol «Карнобат » Bulgaria.

Caractere  morfologice. Originea botanica Hordeum vulgare, subsp. distichon / L. / Koem. Convar. distichon / L. / var.

Înălțimea plantei este medie - 94 cm,  cu o grosime medie și o elasticitate bună având rezistență foarte buna la cădere. Spicul este în  două rânduri cu o forma piramidală, lungimea spicului este de   9 cm.

Bobul este de o mărime medie cu o formă ovală,  masa 1000 de boabe constituie 45 g. Perioada de vegetație este de 232 zile.

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul  posedă rezistență bună la condițiile de iernare, rezistență sporită la cădere și secetă.

Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteina în perioada de testare a constituit 14,2 %.

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Zagoreț a realizat în testare o producție medie de 5,21 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriu Republicii Moldova.

 

Asparuh

Soiul de orz de toamnă Asparuh a fost creat de Institutul Agricol «Карнобат » Bulgaria.

Caractere  morfologice. Originea botanica Hordeum vulgare,  subsp.  distichon  /  L.  /  Koem.  Convar.distichon   /  L/  var.  nutans. Înălțimea plantei este medie - 90 cm, ,  cu o grosime medie și o elasticitate bună având rezistență foarte buna la cădere. Spicul este în  două rânduri cu o forma piramidală, lungimea spicului este de  9 cm. Bobul este de o mărime medie cu o formă ovală,  masa 1000 de boabe constituie 52,6 g. Perioada de vegetație este de 231 zile.

Însușiri fiziologice. Conform datelor soiul  posedă rezistență bună la condițiile de iernare, rezistență sporită la cădere  are o rezistenta foarte buna la boli.

Însușiri de calitate. Conținutul mediu de proteina în perioada de testare a constituit 14,3 %.

Capacitatea de producție. Soiul de orz de toamnă Asparuh a realizat în testare o producție medie de 5,24 t/ha. Este înregistrat pentru cultivare pe întreg teritoriu Republicii Moldova.

 
Address for correspondence:                                         MD 2004, Chișinău                                                 bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © All rights reserved      
Developed by Weblux