Testarea la Distinctivitate,Uniformitate și Stabilitate(DUS)

Testul DUS. La promovarea  în agricultura modernă a soiurilor cu valoare agronomică sporită, amelioratorii solicită protecția dreptului de autor asupra soiului de plantă în arealul de cultivare.  O dată cu aderarea R. Moldova la Convenția UPOV, Actul din 1991 ce ține de protecția proprietății intelectuale asupra soiurilor de plante, în țara noastră de asemenea a fost elaborat planul de acțiuni în brevetarea soiurilor de plante și elaborată Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39 - XVI din 2008. Responsabil de  brevetare a soiurilor sunt Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Comisia de Stat. Comisiei de stat, în acest proces, îi revine misiunea de examinare tehnică a soiurilor noi de plante la condițiile de brevetabilitate în experiențe de câmp, în care soiurile sunt  testate la DISTINCTIVITATE, UNIFORMITATE și STABILITATE  (testul DUS) cel puțin într-un  ciclu de vegetație (după caz), respectând metodologia testării, elaborată și aprobată de UPOV. În cazul în care, soiul promovat pentru protecție juridică este protejat prin brevet  de autor în una din țările învecinate, de asemenea membră a Uniunii, soiul poate fi brevetat din oficiu, în baza recunoașterii testului DUS, realizat de un centru autorizat în astfel de activități.

Procesul de examinare tehnică a soiurilor la condițiile de brevetabilitate este o procedură comună pentru toate țările membre ale Uniunii Europene. Astfel, este urmărită  unificarea descrierii fenotipice a soiurilor în spațiul Uniunii, pentru a crea și menține baze de date cu descriptori comuni pentru anumite caracteristice ale plantei și de a facilita schimbul de date între membrii Uniunii.

În practica de testare a soiurilor la DUS, soiurile noi de plante fără protecție juridică în una din țările membre ale UPOV, de regulă  sunt programate pentru testare în câmp, în set cu cel puțin un soi similar și câteva soiuri de referință cu starea caracterelor cunoscută, iar soiurile brevetate în unele țări membre ale UPOV sunt brevetate în baza recunoașterii testului DUS.

În acest program de activități anual sunt realizate următoarele sarcini:

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux