Obiective si misiuni

Obiectivele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:

 

Rolul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante este de a identifica cu corectitudine soiurile care cel mai bine își vor realiza potențialul de producție și calitatea în una sau altă zonă de cultură, care ar valorifica potențialul climateric al zonei și localității concrete. Specialiștii din teritoriu efectuează testarea soiurilor după metodologii bine determinate, prelucrează statistic datele obținute și prezintă dările de seamă pe fiecare cultură în parte oficiului central al Comisiei de Stat, unde specialiștii principali analizează rezultatele parvenite de la toate centrele/sectoarele de testare și pregătesc propuneri de modificare a sortimentului actual al soiurilor.

 

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux