Testarea la Valoarea Culturală și de Utilizare (VCU)

Testul VCU (valoarea culturală și de utilizare) este semnificativ influențat de zona de cultivare, respectiv impunând aspectul economic de la cultivarea unui sau altui soi. Prevederile privind obligativitatea examinării valorii culturale și de utilizare, art.4 punctul (2) al Directivei 2002/53/CE sînt reflectate în Legea despre semințe nr. 68 din 05.04.2013 al Hotărîrii Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 în punctul 6.

În Republica Moldova, efectuarea testului VCU este  prevăzută în art. 95 al Legii nr.39 din 2008 privind protecția soiurilor de plante. Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova (ediția 2015) include 2623 soiuri de plante, din acestea 70 la sută de proveniență de peste hotare (în marea parte din UE). Anual se includ circa 200 - 250 soiuri noi și 110 - 170 se exclud, fapt ce ne demonstrează nivelul satisfăcător de înnoire a soiurilor, dar și vitalitatea Catalogului național. Anual se testează 1000 - 1200 soiuri de plante. Din acestea, luând în considerație perioada de testare (1-3 ani), numai 45-47 la sută sînt admise în Catalog, celelalte nu satisfac condițiile zonale de cultivare. 

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux