Contactați-ne

 Numele, prenumele Funcția Tel/fax  Adresa electronică
  ANTICAMERA   Tel. 022-22-03-00 Fax.022-21-15-37    info@cstsp.md
 Mihail Machidon   Director  Tel. 022-22-03-00 Fax.022-21-15-37   mihail.machidon@cstsp.md
 Gheorghe Ploșniță   Vicedirector Tel. 022-21-13-08   gheorghe.plosnita@cstsp.md
 Pavel Sochircă   Vicedirector pe activitatea de producere Tel. 022-21-13-08   pavel.sochirca@cstsp.md
Ruslan Tabacari   Șef Direcție de Testare VCU Tel. 068-500-398   ruslan.tabacari@cstsp.md
 Partas Eugenia   Șef Direcție de Testare DUS Tel. 022-21-13-08   e.partas@cstsp.md
 Mazur Mihail   Specialist principal în testarea soiurilor de plante VCU (culturi de cîmp) Tel/fax. 022-21-14-63   mazur.mihail@cstsp.md
 Bucor Nicolae   Specialist principal în testarea soiurilor de plante VCU (culturi de cîmp) Tel/fax. 022-21-14-63  
 Aurelia Trofim   Specialist principal în testarea soiurilor de plante VCU (culturi pomicole) ) Tel/fax. 022-21-14-63   aurelia.trofim@cstsp.md
 Statnic Mihail   Specialist principal în testarea soiurilor de plante VCU (culturi legumicole) Tel/fax. 022-21-14-63   statnic.mihail@cstsp.md  
 Chirilov Liudmila   Specialist principal în testarea soiurilor de plante DUS Tel. 022-21-13-08   chirilov.liudmila@cstsp.md
 Lidia Dănilă   Șef Direcție Finanțe și Contabilitate Tel/fax. 022-21-04-55   lidia.danila@cstsp.md
 Cristina Cojocari   Economist șef Tel/fax. 022-21-04-55   cristina.dadu@cstsp.md
 Bunici Nelea   Contabil principal Tel/fax. 022-21-04-55  
 Vlas Viorica   Contabil principal Tel/fax. 022-21-04-55  
 Brăileanu Eugen   Jurist Tel. 022-21-13-08   braileanu.eugen@cstsp.md
 Cealîc Rodica   Inspector superior pe cadre Tel. 022-22-03-00               info@cstsp.md
 Petușcan Valeriu   Șef stație de testare Băcioi Tel. 060-50-11-44   centru.bacioi@cstsp.md
 Eugenia Catlabuga   Șef stație de testare Vîsoca Tel/fax. 0230-52-285   centru.visoca@cstsp.md
 Spînu Alexei   Șef stație de testare Grigorievca Tel/fax. 0243-75-024   centru.grigorievca@cstsp.md
 Constantin Pascal   Șef stație de testare Zîrneşti Tel/fax. 0299-59-748   centru.zirnesti@cstsp.md
 Irina Ciornaia   Șef stație de testare Maramonovca Tel. 069-56-22-25  
 Pavel Cernev   Șef stație de testare Pelinia Tel. 069-11-55-46  
 Nina Zubco   Șef stație de testare Nimereuca Tel. 069-11-88-70  
 Ion Caradjov   Șef stație de testare Svetlî Tel. 069-24-42-97  
 Salachin Gheorghe   Șef stație de testare Tvardița Tel. 060-09-68-55  

 

 

 

 

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux