Contactați-ne

 Numele, prenumele Funcția Tel/fax  Adresa electronică
 ANTICAMERA   Tel. 022-22-03-00 Fax.022-21-15-37    [email protected]
 Mihail Machidon   Președinte Tel. 022-22-03-00 Fax.022-21-15-37   [email protected]
 Pojoga Vasile   Vicepreședinte pentru activitatea științifică Tel. (022) 211-308  [email protected]
 Sochircă Pavel    Vicepreședinte pentru activitatea de producere Tel. 022-21-13-08   [email protected]
 Partas Eugenia   Șef Direcție de Testare DUS Tel. 022-21-13-08   [email protected]
 Mazur Mihail   Șef Direcție de Testare VCU  Tel/fax. 022-21-14-63   [email protected]
 Bucor Nicolae   Specialist principal în testarea soiurilor de plante VCU (culturi de cîmp) Tel/fax. 022-21-14-63   [email protected]
 Trofim Aurica   Specialist principal în testarea soiurilor de plante VCU (culturi pomicole) ) Tel/fax. 022-21-14-63   [email protected]
 Munteanu Dorin   Specialist principal în testarea soiurilor de plante VCU (culturi legumicole) Tel/fax. 022-21-14-63   [email protected] 
 Dubiț Tatiana   Specialist principal în testarea soiurilor de plante DUS Tel. 022-21-13-08   [email protected]
 Dănilă Lidia   Șef Direcție Finanțe și Contabilitate Tel/fax. 022-21-04-55   [email protected]
 Cojocari Cristina   Contabil principal Tel/fax. 022-21-04-55   [email protected]
 Bunici Nelea   Economist șef Tel/fax. 022-21-04-55   [email protected]
 Vlas Viorica   Contabil superior Tel/fax. 022-21-04-55   [email protected]
 Brăileanu Eugeniu    Jurist Tel. (022) 780-056   [email protected]
 Cealîc Rodica   Inspector superior pe cadre Tel. 022-22-03-00               [email protected]
 Lupașcu Ghenadie   Șef Stație de Testare Băcioi Tel. 076-04-84-48   [email protected]
 Catlabuga Eugenia   Șef Stație de Testare Vîsoca Tel/fax. 0230-52-285   [email protected]
 Spînu Alexei   Șef Stație de Testare Grigorievca Tel/fax. 0243-75-024   [email protected]
 Pascal Constantin   Șef Stație de Testare Zîrneşti Tel/fax. 0299-59-748   [email protected]
 Ciornaia Irina   Șef Stație de Testare Maramonovca Tel. 069-56-22-25  
 Cernev Pavel   Șef Stație de Testare Pelinia Tel. 069-11-55-46  
 Zubco Sergiu   Șef Stație de Testare Nimereuca Tel. 069-11-88-70  
 Caradjov Ivan   Șef Stație de Testare Svetlîi Tel. 069-24-42-97  
 Salachin Gheorghe   Șef Stație de Testare Tvardița Tel. 060-09-68-55  

 

 

 

 

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux