Licitații

Invițație la procedura de achiziție COP

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, invită toți operatorii economici cointeresați să participe la procedura de achiziție nr.  ocds-b3wdp1-MD-1708083281974 din 16.02.2024 privind achiziționarea ,,Preparatelor de uz fitosanitar”.

Invițație la procedura de achiziție COP

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, invită toți operatorii economici cointeresați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1705390318546 din 16.01.2024 privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale (Azotat de amoniu NH4NO3)”.

Invițație la procedura de achiziție COP

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, invită toți operatorii economici cointeresați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1704365403288 din 04.01.2024 privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale (Azotat de amoniu NH4NO3)”.

Invițație la procedura de achiziție LD

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, invită toți operatorii economici cointeresați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1704357317481 din 04.01.2024 privind achiziționarea ,,Produselor petroliere”.

 

Invițație la procedura de achiziție COP

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, invită toți operatorii economici cointeresați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1677156033839 din 23.02.2023 privind achiziționarea ,,Preparatelor de uz fitosanitar (Fungicide, Erbicide, Insecticide)”.

Invitație la procedura de achiziție Licitație Deschisă”

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr.  ocds-b3wdp1-MD-1673007020748 din 06.01.2023, privind achiziționarea „Îngrășămintelor minerale (azotat de amoniu) pentru anul 2023”

Invitație la procedura de achiziție Licitație Deschisă”

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr.  ocds-b3wdp1-MD-1672227972478 din 28.12.2022, privind achiziționarea „Produselor petroliere pentru anul 2022”

Invițație la procedura de achiziție de valoare mică

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici cointeresați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1664779117886 din 03.10.2022 privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale (Complex NPK)”.

Invitație la procedura de achiziție Licitație Deschisă (repetată)

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție repetată nr. ocds-b3wdp1-MD-1637129640937 din 17.11.2021, privind achiziționarea „Utilajelor agricole”

Invitație la procedura de achiziție Licitație Deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1635766947781 din 01.11.2021, privind achiziționarea „Utilajelor agricole”

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1635752147761 din 01.11.2021, privind achiziționarea „Îngrășămintelor minerale (Azofosca)”

Invițație la procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1611746989260 din 27.01.2021 privind achiziționarea ,,Pieselor de schimb pentru anul 2021”.

Invițație la procedura de achiziție Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1611660516611 din 26.01.2021 privind achiziționarea ,,Lucrărilor de construcții a depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe”.

Invițație la procedura de achiziție Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1610715838534 din 15.01.2021 privind achiziționarea ,,Lucrărilor de construcții a depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe”.

Invitație la procedura de achiziție prin Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1609761198424 din 04.01.2021 privind achiziționarea ,,Produselor petroliere pentru anul 2021,,

Invitație la procedura de achiziție prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1609839969799 din 05.01.2021 privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale pentru anul 2021,,

Invitație la procedura de achiziție Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598267182243 din 24.08.2020 privind achiziționarea ,,Combinelor pentru recoltarea cerealelor din testările de concurs,,

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1580197356602 din 28.01.2020 privind achiziționarea ,,Pompei de apă pentru irigare,,

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1579270066346 din 17.01.2020 privind achiziționarea ,,Preparatelor de uz fitosanitar,,

Invitație la procedura de achiziție Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr.  ocds-b3wdp1-MD-1577689639311 din 30.12.2019 privind achiziționarea ,,Produselor petroliere ,,

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1578896535142 din 13.01.2020 privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale,,

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1578996490230 din 14.01.2020 privind achiziționarea ,,Pieselor de schimb,,

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1569394195764 din 25.09.2019 privind achiziționarea ,,Tractor Universal,,

Licitația Publică

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1552476725130 din 13.03.2019 privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a Depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe com. Bacioi, extravilan, nr.cad. 5511104065   N044/2018.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

DOCUMENTAȚIA STANDARD

DUAE

Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. MD-2018-10-20-000003-1 din 20.10.2018 privind achiziționarea Îngășămintelor minerale

Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. MD-2018-10-31-000143-1 din 12.11.2018 privind achiziționarea unui Tractor

Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. MD-2018-11-01-000168-1 din 13.11.2018 privind achiziționarea Utilajelor agricole

Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitația Publică nr. MD-2018-11-30-000248-1 din 10.12.2018 privind achiziționarea unui Motor diesel pentru combină

Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1547553701588 din 15.01.2019 privind achiziționarea Produselor petroliere

Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1548252088853 din 23.01.2019 privind achiziționarea pieselor de schimb.

Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1548334297112 din 24.01.2019 privind achiziționarea Preparatelor de uz fitosanitar

Cererea ofertelor de preț

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1549694916113 din 09.02.2019 privind achiziționarea Salpetrului de amoniu

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/02531 din 19.06.2018 ora 10:00 privind achiziționarea ” Pieselor de schimb și lubrifianți, pentru repararea combinelor ”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/01840 din 21.05.2018 ora 10:00 privind achiziționarea de ”Autocamion”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/01775 din 15.05.2018 ora 10:00 privind achiziționarea ”Serviciilor de elaborare a proiectului pentru construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe”

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/01496 din 26.04.2018 ora 10:00 privind achiziționarea ”Serviciilor de elaborare a proiectului pentru construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

Studiu de fezabilitate Depozit Seminte27_09_2017

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/01241 din 12.04.2018 ora 10:00 privind achiziționarea ”Serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a depozitului de păstrare a producției agricole și tehnicii experimentale cu suprafața de 480 m.p. ”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

 

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/01187 din 10.04.2018 ora 10:00 privind achiziționarea ”Serviciilor de elaborare a proiectului pentru construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

Studiu de fezabilitate Depozit Seminte27_09_2017

 

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr.18/00722 din 12.03.2018 ora 10:00 privind achiziționarea ”Serviciilor de elaborare a proiectului pentru construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

 

Licitația Publică

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitația Publică nr.18/00517 din 13.03.2018 ora 10:00 privind achiziționarea ”Lucrărilor de construcție a depozitului pentru păstrarea producției agricole și a tehnicii experimentale cu suprafața de 480 m.p”

DOCUMENTAȚIA STATNDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE DE LUCRĂRI

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr.18/00451 din 27.02.2018 ora 11:00 privind achiziționarea pieselor de schimb.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr.18/00441 din 23.02.2018 ora 11:00 privind achiziționarea preparatelor de uz fitosanitar.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr.18/00438 din 13.02.2018 ora 11:00 privind achiziționarea răsadului de legume.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Cererea Ofertelor de Prețuri nr.18/00266 din 05.02.2018 ora 10:00 privind achiziționarea îngrășămintelor minerale.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

 

Licitația Publică nr.18/00250 din 13.02.2018

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitația Publică nr.18/00250 din 13.02.2018 ora 10:00 privind achiziționarea produselor petroliere.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

Documente standard 

 Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Utilaj agricol.

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitație Publică nr. 17/03651 din 10.11.2017 privind achiziționarea utilajului agricol.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Documente standard Utilaj agricol

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

CAMIONETĂ FURGON, de tip marfar

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la licitația publică nr. 17/03585 din 31.10.2017 la ora 10:00 privind achiziționarea de CAMIONETE FURGON, de tip marfar.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Îngrășăminte minerale 

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul repetat cererea ofertelor de prețuri nr. 17/03538 din 16.10.2017 la ora 10:00 privind achiziționarea îngrășămintelor minerale.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Îngrășăminte minerale 

 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/03354 din 02.10.2017 la ora 10:00 privind achiziționarea îngrășămintelor minerale.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul repetat cererea ofertelor de prețuri nr. 17/01008 din 13.04.2017 la ora 10:00 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00752 din 24.03.2017 la ora 10:00 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00359 din 13.02.2017 la ora 10:00 privind achiziționarea răsadului de legume.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri repetată nr. 17/00358 din 13.02.2017 la ora 11:00 privind achiziționarea îngrășămintelor minerale.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00326 din 23.02.2017 la ora 10:00 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru construcția depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

Invitație la Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00321 din 23.02.2017 la ora 11:00 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului de construcție a depozitului de păstrare a producției agricole și a tehnicii experimentale cu suprafața de 480 m.p..

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

CAIET DE SARCINI

 

INVITAŢIE LA CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00086 din 30.01.2017 la ora 11:00 privind achiziționarea îngrășămintelor minerale.

INVITAȚIE

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la licitația publică nr.17/00096 din 10.02.2017 ora 10:00 privind achiziționarea produselor petroliere.

INVITAȚIE

INVITAŢIE LA CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00269 din 06.02.2017 ora 09:00 privind achiziționarea pieselor de schimb.

INVITAȚIE

INVITAŢIE LA CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00266 din 06.02.2017 ora 11:00 privind achiziționarea preparatelor de uz fitosanitar.

INVITAȚIE

INVITAŢIE LA LICITAŢIE

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la concursul cererea ofertelor de prețuri nr. 16/03168 din 23.11.2016 privind achiziționarea cîntarelor auto.

INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitație Publică nr. 16/02525 din 28.10.2016 privind achiziționarea utilajului agricol.

Invitatia la licitatie

Fisa de Date a Achizitiei

Documente de licitatie

Comunicat informativ

    Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante anunţă pentru data de 17 august 2016, ora 10.00, pe adresa mun. Chişinău, bd.Ştefan cel Mare 162, et.2, bir.212 desfăşurarea licitaţiei repetate “cu strigare” de vînzare a metalului feros:

Locul amplasării Cantitatea Preţ iniţial  (lei)
Băcioi, Chișinău 8 035 kg 12 052,50
Grigorievca, Căușeni 3 450 kg 5 175,00
Zîrnești, Cahul 9 460 kg 14 190,00
Vîsoca, Soroca 19 440 kg 29 160,00
Pelenia, Drochia 1 520 kg 2 280,00
Nimereuca, Soroca 920 kg 1 380,00
Cobusca, Anenii Noi 1 060 kg 1 590,00

      Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta cel tîrziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei următoarele documente: cererea de participare, copia buletinului de identitate pentru persoane fizice, pentru persoanele juridice-copia certificatului de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat privind administratorul, procură, în cazul participării prin reprezentant, actele ce confirmă achitarea taxei de participare- 1000 lei şi acontului-10% din preţul iniţial al bunului expus la licitaţie la contul MD12TRPAAA142310A00902AA, c/f 1006601003854, TREZMD2X.

Relaţii la telefon: (022)211-308, (022)210-455

 

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitație Publică nr. 15/02995 din 14.12.2015 privind achiziționarea combinei pentru recoltarea culturilor cerealiere, porumb și floarea soarelui. 

 

Comisia de Stat pentru Testarea soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitație Publică nr15/02440 din 0911.2015 privind achiziționarea îngrășămintelor minerale.

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux