Descrierea Soiurilor de Plante

 

Culturi de cîmp

Culturi legumicole

Culturi horticole

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux