Evenimente/Noutăți

Invitație la procedura de achiziție Licitație deschisă, privind achiziționarea ,,Combinelor pentru recoltarea cerealelor din testările de concurs,,

Invitație la procedura de achiziție Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598267182243 din 24.08.2020 privind achiziționarea ,,Combinelor pentru recoltarea cerealelor din testările de concurs,,

Licitație privind achiziționarea ,,Pompei de apă pentru irigare"

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1580197356602 din 28.01.2020 privind achiziționarea ,,Pompei de apă pentru irigare,,

Licitație privind achiziționarea ,,Preparatelor de uz fitosanitar,,

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1579270066346 din 17.01.2020 privind achiziționarea ,,Preparatelor de uz fitosanitar,,

Licitație publică.

Invitație la procedura de achiziție Licitație deschisă

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr.  ocds-b3wdp1-MD-1577689639311 din 30.12.2019 privind achiziționarea ,,Produselor petroliere ,,

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1578896535142 din 13.01.2020 privind achiziționarea ,,Îngrășămintelor minerale,,

Invitație la procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1578996490230 din 14.01.2020 privind achiziționarea ,,Pieselor de schimb,,

Ordin nr 83A din 29.11.2019

Cu privire la completarea și modificarea Ordinului nr 80 A din 15.11.2019

Ordin de înregistrare Nr. 80A din 15.11.2019

În conformitate cu Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 "Privind protecţia soiurilor de plante", Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante şi în baza raportului din 15 noiembrie 2019, despre rezultatele testării soiurilor de plante a culturilor de primăvară.......

Ordin de înregistrare a cuturilor de toamnă

Cu privire la unele modificări în Catalogul Soiurilor de Plante

 

Licitație publică

Licitația Publică

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante invită toți operatorii economici interesați să participe la Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1552476725130 din 13.03.2019 privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a Depozitului cu climă controlată pentru păstrarea mostrelor de semințe com. Bacioi, extravilan, nr.cad. 5511104065   N044/2018.......

 

Ordin 20A din 14.01.2019

Cu privire la unele modificări în Catalogul Soiurilor de Plante....

Ordin 69A din 17.12.2018

Cu privire la completarea și modificarea Ordinului nr 66 A din 05.12.2018

 

Dondușeni Drochia Soroca Fălești Chișinău Căușeni Taraclia Cahul Calarasi Ungheni Anenii Noi Unitatea Teritoriala Autonoma Găgăuzia Taraclia2
 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux