Agricultura ecologică

 

Buletin privind Agricultura Ecologică din Republica Moldova

Produsele de uz fitosanitar și fertilizanți permise pentru utilizare în agricultura ecologică

Recomandarea soiurilor pentru Agricultura Ecologică din Republica Moldova

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux