Ordin 100A din 30.11.2022

În scopul asigurării implementării sistemului de recomandare a soiurilor de plante adecvate pentru Agricultura Ecologică, conforrn Legii nr. 68 din 05.04.2013 despre seminfe, Capitolul III, art. 6 alin. și H.G nr. 43 din 15.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea și admiterea soiurilor in Catalogul Soiurilor, Capitolul IV art. 11 alin. 3

Ordin 100 A din 30.11.2022

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux