Ordin 20A din 14.01.2019

Cu privire la unele modificări în Catalogul Soiurilor de Plante

Ordin 20A din 14.01.2019

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: info@cstsp.md                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux