File Istorice

Odată cu formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în august anul 1940, s-a constituit și Inspectoratul Comisiei de Stat „Sortoispîtanie” – Experimentarea speciilor culturilor cerealiere a Comitetului Popular Agricol al Uniunii Sovietice în Republica Moldova. Sarcina principală a acestuia fiind experimentarea speciilor culturilor agricole și determinarea din ele a celor mai roditoare și valoroase după calitate cu scopul aplicării în producerea agricolă.

În subordinea Inspectoratului se aflau 3 loturi experimentale:

Hotărîrea Sovietului Comisarilor Norodnici a obligat Comitetul Popular Agricol al Republicii Moldova să organizeze în anul 1945 - 7 loturi experimentale noi în baza gospodăriilor agricole din raioanele: Chișinău, Cotovsc, Taraclia, Baimaclia, Orhei, Bălți, Zgurița.

În baza Hotărîrii Sovietului Comisarilor Norodnici (SCN) al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești nr. 516 din 06.06.1945 a fost confirmată și prezentată de Comitetului Popular Agricol al Uniunii Sovietice, rețeaua loturilor experimentale de stat:

  1. Lotul experimental de Stat (L.E.S) Vîsoca, raionul Soroca;
  2. L.E.S. Cotovsc, județul Chișinău;
  3. L.E.S. Taraclia, județul Cahul;
  4. L.E.S. Baimaclia, județul Cahul;
  5. L.E.S. Chiperceni, județul Orhei;
  6. L.E.S. Bălți, județul Bălți;

În baza Hotărîrii SCN al R.S.S. Moldovenești nr. 750 din 06.08.1945 „Despre organizarea suplimentară a 5 loturi experimentale noi cu culturi cerealiere în Republica Moldova”, în corespundere cu Hotărîrea SCN al Uniunii Sovietice nr. 368 din 07.06.1945 au fost înființate adăugător 5 loturi experimentele noi cu culturi cerealiere, inclusiv un lot experimental de orez, cu așezare în județele: Soroca, Bălți, Bender, Cahul – cu orez, Chișinău. Aceste loturi experimentale au fost organizate în baza gospodăriilor agricole.

În anul 1948 s-au organizat loturile experimentale: Ocnița, Bender, Călărași, iar în anul 1949 în Chișinău.

Conform Hotărîrii Consiliului Miniștrilor al RSS Moldovenești nr. 133 din 12.09.1952 sa format lotul experimental de stat Slobozia, în baza lotului experimental de stat a tutunului.

În același an a fost creat și lotul experimental de stat Susleni. Conform Hotărîrii Consiliului Miniștrilor din RSS Moldovenești nr. 1085 din 03.10.1953 în scopul cuprinderii cu rețeaua loturilor experimentale pentru legume, cartofi și furaj – în partea de nord a republicii; lotul experimental de stat pentru legume din Cahul a fost transferat în colhozul Stalin, raionul Tîrnov și a fost redenumit Tîrnova. În aprilie 1955 a fost creat lotul experimental de stat Strășeni – pentru creșterea viermilor de  mătase.

Comisiei de Stat a Soiurilor Experimentale a Culturilor legumicole a Ministerului Agriculturii din RSS Moldovenești cu Inspectoratul Comisiei de Stat a experimentării soiurilor de culturi agricole a Ministerului Agriculturii al Uniunii Sovietice i sa transmis 4 loturi experimentale legumicole: Slobozia, Strășeni, Bălți, Tîrnova.

Lotul experimental de Stat Orhei din localitatea Ivancea a fost transferat în jurisdicția Institutului Agricol din Chișinău pentru desfășurarea experimentării culturilor: tutunului, bostănoaselor și a cartofilor dându-i denumirea de lotul experimental de stat Chișinău; lotul experimental de stat Ocnița  în lotul experimental de stat Edineț, lotul experimental de stat Chișinău  în lotul experimental de stat Strășeni. În activitatea sa, Inspectoratul RSS Moldovenești se supunea în perioada anilor 1944 – 1956 Comisiei de Stat a Culturilor Agricole Cerealiere, dar în perioada anilor 1956 – 1967 Comisiei de Stat a Culturilor Experimentale Agricole.

Inspectoratul Comisiei de Stat a culturilor experimentale agricole a Ministerului Agriculturii a Uniunii Sovietice în Republica Moldova avea responsabilitatea de situația organizatorică în loturile experimentale de Stat și îndeplinirea strictă a indicațiilor metodice.

Inspectoratul pentru încercarea soiurilor de culturi agricole a Uniuni Sovietice a fost lichidat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.282 din 20 august 1990 cu privire la unele măsuri în vederea perfecționării structurii administrative a complexului agroindustrial al Republicii  Moldova. În baza inspectoratului lichidat, prin ordinul nr.66 din 26 octombrie 1990 cu privire la crearea organizațiilor specializate a complexului agroindustrial al RSS Moldova a fost creată Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de culturi agricole a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Conform hotărârii de guvern nr.773  din 3 iulie 2007  Pentru implementarea  Legii nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecția soiurilor de plante se instituie Consiliul Național pentru Soiurile de Plante.

În anul 1998 Moldova devine membru al Uniunii Internaționale pentru Protecția Soiurilor de Plante (UPOV) – la moment au aderat 72 de țări.

Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind Protecția Soiurilor de Plante a fost elaborată în conformitate cu prevederile Convenției Internaționale pentru protecția soiurilor noi de plante ( Аctul, 1991 a.). Legea a fost avizată de Uniunea Internațională.

Hotărîrea Guvernului nr.43 din 15.01.2013 privind aprobarea  Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante este armonizată cu Directiva 2002/53/CE din 13.06.2002.

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux