Elementul cheie în tehnologia cultivării culturilor agricole este soiul.

El, soiul, este valoros doar în cazul cînd este bine adaptat la condițiile de microclimat a zonei de cultivare. Operațiunile tehnologice (arat, discuit,  semănat, fertilizat, recoltat) indiscutabil că prezintă importanță majoră în suma cheltuielilor efectuate. Dar, planta rămâne în competiție cu seceta, frigul,  arșița, bolile și dăunătorii, și doar ea, în cazul alegerii corecte, vă va aduce bucuria recoltei și profitul așteptat.

         Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante este o instituție de interes public, subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de examinarea soiurilor de plante în vederea aprecierii conformității lor cu condițiile de brevetabilitate, respectiv distinctivitate, uniformitate și stabilitate, și aprecierii valorii culturale, și de utilizare.

         Comisia de Stat ține Catalogul soiurilor de plante admise pentru producere și comercializare în țară, reprezintă Republica Moldova în Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV).

 Prin Comisia de Stat Ministerul Agriculturii promovează politicile în domeniul soiurilor de plante.

         Înregistrarea soiurilor se bazează pe rezultatele testărilor oficiale, în special teste de cîmp. Un soi  supus testării este studiat timp de 3 ani în diferite zone pedoclimaterice ale Moldovei. Anual se studiază peste 1000 de soiuri. Comisia de Stat este veriga de legătură între instituțiile de cercetare din domeniu și producătorii de semințe, deoarece multiplicarea soiurilor este permisă numai după ce soiul este testat și înscris în Catalogul soiurilor de plante, editat anual de către Comisia de Stat.

         O experiență de 65 ani  de activitate, deopotrivă cu cerințele de testare a soiurilor armonizate cu cele a statelor UE și membre ale UPOV, ne face să asigurăm un nivel profesional înalt cît și credibilitate în ceea ce facem.

         Pe acest site veți putea accesa o informație largă privind cadrul legal normativ din domeniu cît și alte informații utile.

         Vom fi bucuroși să Vă avem alături de noi în procesul de cunoaștere a soiurilor noi de plante și să Vă servim drept suport în obținerea unor recolte înalte și produse calitative.

 

 

Mihail Machidon

 
Adresa noastră:                                                           MD 2004, Chișinău                                                   bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,180,                                   tel. (+37322) 220 300,  211 308,                                fax. (+37322) 211 537                                              email: [email protected]                                                       © Toate drepturile sunt rezervate      
Elaborat de Weblux